eta-sql-logo

ETASQL FİYAT LİSTESİ

MODÜL ADI / TANIM FİYAT (TL)

 

STOK 1100
+ Depolar + Stok Grupları + Stokta 5 Birim + Barkodlu Çalışma Opsiyonu
+ Çok Ayrıntılı Kontrol Parametreleri + Benzer / Özdeş Kodlar

 

CARİ 1100
+ Ödeme Eşlemesi Takibi + Dövizli Cari Hesap Takibi + Cari Bazlı Fiyat Takibi
+ Cari Kart Detay Açıklamaları + Otomatik Vade farkı Fişi

Okumaya devam et

res

ETA SB GENEL ÖZELLİKLERİ

GENEL ÖZELLİKLER

Güvenli

– Programı kullanan her kullanıcı için ayrı kart ve şifre tanımlayabilme
– Kart ve fiş bazında ilk kayıt eden ve düzeltme yapan kullanıcı bilgilerinin görülebilmesi ve raporlanabilmesi
– Şirket açma, silme ve devir işlemlerinin sistem yöneticisi menüsünden yapılabilmesi
– Özel ara yüz ile verilerin tekli veya toplu olarak yedeklenebilmesi

Pratik ve Esnek

– Parametrik yapı ile birden fazla sektör için çözümler üretebilme
– Modüler yapı ile aynı anda birden fazla modülde ve şirkette çalışabilme
– Kullanıcıya özel hızlı ulaşım menüleri tanımlayabilme
– Detay bilgi ekranları ile her türlü bilgiye programın her yerinden ulaşabilme
– Tüm modüllerde entegrasyon açıklamalarının esnek olarak tanımlanabilmesi ve istenilen alanların fiş açıklama satırlarına taşınabilmesi
– Benzersiz orta menü ile ekranlar arasında kaybolmadan kolay kullanım imkanı
– Klavye ve Mouse ile aynı anda pratik kullanım
– Kart ve hareket seçim pencerelerinde istenilen alanların eklenip kaldırılması ve ana pencereye bağlı diğer pencerelerin istenilen şekilde SQL komutları ile tanımlanarak açılabilmesi, kullanıcı ve şirket bazında tanımların saklanması
– Fiş tiplerine göre kullanıcı tanımlı evrak (seri) no takibi yapılabilmesi
– Rapor ve formların farklı formatlarda e-posta olarak gönderilebilmesi
– Tüm şirketlerin tek bir işlemle yılsonu devrinin yapılabilmesi
– SQL fonksiyonlarının kullanılabilmesi

Görsel

– Windows uyumlu, görsel kullanıcı ara yüzü
– Programdaki tüm görsel araçların renk ve yazı tipi karakterlerinin belirlenebilmesi
– Tüm raporların Excel, Word, Pdf, Html, Txt ve Rtf formatlarında alınabilmesi
– Farklı renk ve mesaj şablonları
– Raporlarda kullanıcıya özgü ayarlanabilir saha tanımları
– Rapor görüntülerinin karakter, renk olarak tasarlanabilmesi
– Doküman düzenleyici programı ile fatura, irsaliye, sipariş, tahsilat gibi matbu form dizaynlarının istenen sayıda yapılabilmesi

res

ETA SB TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ETA SB TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ETA:SB; İlk adımı doğru atmak isteyen işletmeler için, ETA’nın yılların tecrübesini yansıttığı başlangıç paketidir.

ETA:SB’nin öğrenmesi ve kullanımı son derece kolaydır. ETA, tüm ürünlerini “benzersiz” ve “kendine has üstün destek anlayışı” ile destekler.

ETA:SB ile işletmeler süreçlerini sipariş aşamasından başlatıp, tahsilat aşamasına kadar takip edebilirler. Parametrik ve esnek yapısı ile farklı sektördeki işletmelere çözümler sunar.

ETA:SB’nin modüler ve tam entegre yapısı ile tüm modüller arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon mümkündür. Windows’un kullanım ve grafik standartları sayesinde görsel, alışılmış ETA fonksiyon tuşları, hem klavye hem Mouse ile de seri kullanım imkanı sağlar.

ETA:SB’de işletmenin yönetimsel güvenliği ön planda tutulmuştur. Sistem yönetimi modülü ile kullanıcı tanımı, şirket açma, devir gibi güvenliğin ön planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır. ETA:SB ile işletmelerin verileri güvence altındadır. Sağlam ve güvenilir veri yapısı ile programlarımızda veri kaybı engellenmiştir.

ETA:SB’nin verilerine açık veritabanı platformu sayesinde Excel, Access vs. gibi programlara direkt bağlantı yapılabilir. Kullanıcıların bu programları kullanarak ek çözümler üretmeleri mümkündür.

ETA:SB ile çok sayıda şirket ile çalışmak mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir. Birden fazla şirkette aynı anda da çalışılabilir.

ETA:SB gelişmiş raporlara sahiptir. Standart raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme gibi birçok özellik mevcuttur. ETA:SB de alınan raporlar Excel, Word, PDF, HTML formatlarında kayıt edilebilir ve e-posta gönderilebilir.

ETA:SB de kart ve hareket arama/seçim pencerelerinde aramalar, pratik şekilde yapılabilir. İstenilen kayda ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar bu pencereleri istedikleri şekilde dizayn ederek alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini değiştirme gibi işlemleri kendilerine özel yapabilirler.

res2

ETA V8 SQL GENEL ÖZELLİKLERİ

GENEL ÖZELLİKLER
– Modüler yapı
– Esnek tanımlama
– Parametrik yapı
– Esnek entegrasyon
– Windows uyumlu kullanıcı arayüzü
– Çok kullanıcılı çalışma imkanı
– Menü, şirket ve işlem bazında yetkilendirme, kullanıcıları grup veya departmanlara bağlayıp grup bazında ortak yetkilendirme yapılabilmesi
– SQL fonksiyonlarının kullanabilmesi
– Tüm modüllerde çok sayıda döviz cinsi ile çok dövizli işlem yapılabilmesi
– Raporların saha boylarının istenilen uzunlukta verilebilmesi, sahaların sütun sıralarının değiştirilebilmesi, saha eklenip çıkarılabilmesi ve üst üste 5 ayrı sahaya göre artan veya azalan değerde sıralama yapılabilmesi ve bu değişikliklerin kullanıcı bazında kayıt edilebilmesi
– Tüm modüllerde çok sayıda fiş tipi tanımlayarak fiş tiplerine bağlı muhasebe entegrasyon tablosu, evrak numarası takibi vs. özellikleri ve esnek olarak saha tanımları yapılabilmesi
– Kullanıcı tanımları, yetkilendirme, devir, fiş tipi tanımları gibi uzmanlık gerektiren işlemlerin tek menü altına toplandığı Sistem Yöneticisi Menüsü özelliği
– Programdaki tüm görsel araçların renk ve yazı tipi karakterlerinin belirlenebilmesi
– Her fiş tipi ve her kullanıcı için fiş girişlerinde esnek alanlar belirlenebilmesi
– Fiş tiplerine göre kullanıcı tanımlı evrak (seri) no takibi yapılabilmesi
– Şirket ve genel tabloların oluşturulmasında kullanıcıya göre ilk değerlerin (default) tanımlanabilmesi
– Tüm modüllerde Entegrasyon açıklamalarının esnek olarak tanımlanabilmesi ve istenilen alanların fiş açıklama satırlarına taşınabilmesi
– Tüm şirketlerin tek bir işlemle yılsonu devrinin yapılabilmesi, dönem başında eski döneme ait kartların yeni döneme taşınarak aynı anda her iki dönemde çalışılabilmesi ve daha sonra devir işlemi yapılarak yeni döneme fişlerin aktarılabilmesi
– Doküman düzenleyici programı ile Fatura, irsaliye, sipariş gibi matbu formların dizaynlarının yapılabilmesi
– Kart ve hareket seçim pencerelerinde istenilen alanların eklenip kaldırılması ve ana pencereye bağlı diğer pencerelerin istenilen şekilde SQL komutları ile tanımlanarak açılabilmesi, kullanıcı ve şirket bazında tanımların saklanması
– Stok, cari, kasa vb. fiş satırlarının istenilen kriterlere göre birleştirilebilmesi
– Benzersiz orta menü ile ekranlar arasında kaybolmadan kolay kullanım imkanı
– Sınırsız sayıda makro tanımı
– Kullanıcı tanımlı Hızlı Ulaşım menüleri sayesinde program içerisindeki istenilen bölümlere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşılabilmesi
– Tüm raporların Excel, word, pdf, html, txt, rtf formatlarında alınabilmesi ve bu formatlarda e-posta gönderilebilmesi
– Kart ve fiş bazında ilk kayıt eden ve düzeltme yapan kullanıcı bilgilerinin görülebilmesi ve raporlanabilmesi

res2

ETA V8 SQL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ETA V8 SQL TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Açık veritabanı kullanımı ile Excel, Access vs. gibi programlara direkt bağlantı yapılabilir ve SQL veritabanı özelliklerini kullanılarak işlemler tamamlanabilir.

Kullanıcının kendi istediği şekilde fiş tipi, entegrasyon tipi, döviz, alan vs..tanımlanabilir. Böylece pek çok noktada isteğe bağlı olarak tanımların geliştirilmesi mümkündür.

ETA:V.8-SQL’in modüler ve entegre yapısı ile tüm modüller arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon mümkündür.

ETA:V.8-SQL’de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur. Sistem yönetimi ile kullanıcı tanımı, yetkilendirme, şirket açma, devir gibi güvenliğin ön planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır.

ETA:V.8-SQL ile çok sayıda şirket ile çalışmak mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir.

ETA:V.8-SQL ile sınırsız sayıda döviz ile işlem yapılabilir. Döviz kurları günlük olarak kullanıcı tanımlı döviz türlerine göre girilerek takip edilir.

ETA:V.8-SQL gelişmiş raporlara sahiptir. Standart raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme gibi birçok özellik mevcuttur.

Kart ve hareket seçim ve arama pencerelerinde aramalar pratik şekilde yapılarak istenilen kayda ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar pencereyi istedikleri şekilde dizayn ederek alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini değiştirme gibi işlemleri yapabilirler. Pencerelerde formüller ve arama kıstasları kullanılarak istenilen kıstaslara sahip kayıtların listelenmesi sağlanabilir.

res

ETA SQL YAPISAL ÖZELLİKLER

YAPISAL ÖZELLİKLER
ETA:SQL, Object Oriented teknoloji kullanılarak hazırlanmıştır ve açık veritabanı mimarisine sahiptir.
Popüler veritabanı sistemlerinden çoğunu desteklemektedir ve hem büyük hem de orta ölçekli işletmelerin gereksinimi olan tüm fonksiyonelliğe sahiptir.
Windows’un alışılmış kullanım ve grafik standartlarına sahiptir ve SQL özelliklerini kullanmaktadır.
Açık Veri Bağlantısı (ODBC Driver) ile Excel, Word, Access gibi popüler programlara direkt bilgi bağlantısı yapabilmektedir.
Açık sistemleri desteklemesi sayesinde yardımcı programlarla sağlıklı bir iletişim kurar.
Başka firmalar tarafından geliştirilen raporlama araçları ve çok farklı yazılımlar ile firmaya özel uyarlamalar yapılmasına olanak sağlar.

res

ETA:SQL TEKNİK ÖZELLİKLER

Neden ETA ?

ETA Bilgisayar, çeyrek asırdır ticari uygulama yazılımları konusundaki uzmanlığını programları, hizmetleri ve müşteri memnuniyeti ile bir bütün halinde müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Neden ETA:SQL ?

Günümüzde bilgi en değerli kaynak olarak kabul ediliyor. Bu bilgiyi güvenli bir şekilde saklamak, bu bilgiye hızlı ve esnek bir şekilde ulaşmak ve analiz edebilmek ise bilginin kendi kadar değerli sayılıyor. ETA, benzersiz tecrübesini, teknolojinin getirdiği imkanlarla birleştirerek bilgiyi değerlendirmenin en kolay yolunu ETA:SQL versiyonu ile sunuyor.

ETA:SQL Nedir ?

ETA:SQL programı açık veritabanı kullanımı ile veri güvenliği, esneklik, kolaylık ve hız avantajıyla ileri teknoloji olanaklarını sunmakla kalmıyor, modüler ve esnek yapısıyla kurumsal ve ileri çözümler sağlıyor.

Bir Bakışta ETA:SQL

– Açık veritabanı kullanımı ile Excel, Access vs.. gibi programlara direkt bağlantı yapılabilir ve SQL veritabanı özelliklerini kullanılarak işlemler
tamamlanabilir.

– Kullanıcının kendi istediği tipte sınırsız sayıda fiş tipi, entegrasyon tipi, döviz, alan vs..tanımlayabilmesi ile sınırsızlık kavramı ETA-SQL’in getirdiği en önemli yeniliklerden biridir. Böylece pek çok noktada kısıtlı sayıda tanımla yetinmek yerine isteğe bağlı olarak tanımların geliştirilmesi mümkündür.

– ETA-SQL’in modüler ve entegre yapısı ile tüm modüller arasında tam ve eş zamanlı entegrasyon mümkündür.

– Eta SQL’de çok yönlü güvenlik sistemi mevcuttur. Sistem yönetimi ile kullanıcı tanımı, yetkilendirme, log(izleme), şirket açma, devir gibi güvenliğin ön planda tutulduğu işlemler tek bir yerde toplanmıştır.

ekran görüntüsü

– ETA:SQLile sınırsız sayıda şirket ile çalışmak
mümkündür. Her şirket kendi içerisinde parametrik olarak ihtiyaca göre farklı şekilde tasarlanabilir.

– Boyut (renk/beden) takiplerinin depo bazında yapılabilmesi önemli avantajlar sağlar.

– ETA:SQLile sınırsız sayıda döviz ile işlem yapılabilir. Döviz kurları günlük olarak kullanıcı tanımlı döviz türlerine göre girilerek takip edilir.

– ETA:SQLgelişmiş raporlara sahiptir. Standart
raporlara alan eklenip çıkarma, alan uzunluklarını ve kolon sıralarını belirleyebilme, istenilen alan ya da alanlara göre sıralama, raporların renk ve yazı tiplerini belirleme ve bu kriterleri kaydedip tekrar kullanabilme gibi birçok özellik mevcuttur.

– Kart ve hareket seçim ve arama pencerelerinde aramalar pratik şekilde yapılarak istenilen kayda ulaşmak kolaylaştırılmıştır. Kullanıcılar pencereyi istedikleri şekilde dizayn ederek alan ekleyip çıkarma, saha isimlerini değiştirme gibi işlemleri yapabilirler. Pencerelerde formüller ve arama kıstasları kullanılarak istenilen kıstaslara sahip kayıtların listelenmesi sağlanabilir.